Konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania Osady Turystycznej Czorsztyn do rejestru zabytków

Osada Turystyczna Czorsztyn fot. Grażyna Marek Singh

„Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego – Osada Turystyczna Czorsztyn na Półwyspie Stylchyn w Kluszkowcach” – informuje w obwieszczeniu z 30 czerwca 2021 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr hab. Monika Bogdanowska.

Informacja o wszczęciu postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Czorsztyn 13 lipca 2021.

Jak wyjaśnia w piśmie konserwator zabytków projekt Osady powstawał stopniowo od roku 1993 w związku z budową zbiornika w Czorsztynie. Zagrożenie dla cennych dla dziedzictwa kulturowego obiektu wymusiło konieczność translokacji wielu obiektów. Inwestycję przeprowadzono w bardzo szybkim tempie na niespotykaną dotychczas skalę.

Osada Turystyczna Czorsztyn fot. Grażyna Marek Singh

Realizacja prac przypadała głównie lata 1997-1998 i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem w środowisk inżynieryjno – budowlanych oraz konserwatorskich. Intencją było ratowanie tradycyjnej architektury drewnianej oraz stworzenie miejsca na wzór skansenów które oprócz walorów poznawczych będą pełniły funkcje rekreacyjne.

Osada Turystyczna Czorsztyn fot. Grażyna Marek Singh

Ostatecznie Osada składa się z blisko 30 obiektów przyniesionych w oryginalnej lub zrekonstruowanych. W skład osady wchodzą wille, zagrody oraz zespół piwnic.

Zespół budowlany Osady Turystycznej Czorsztyn posiada walory artystyczne, naukowe i historyczne jako przykład bezprecedensowy w skali kraju działań na rzecz ratowania architektury drewnianej i tradycyjnego budownictwa ludowego.

Osada Turystyczna Czorsztyn fot. Grażyna Marek Singh

Shares

Mecenasi portalu: